Dotacje na działalność kulturalną rozdzielone

Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego podczas posiedzenia w dniu 3 stycznia rozdysponował 835 tysięcy złotych na…