Dotacje dla właścicieli zabytków

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się