Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku nagrodzony!

Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał nagrodę artystyczną Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.