BYLIŚMY TU – Pamięć o Żydach, którzy współtworzyli Białystok

Wystawa Muzem Podlaskiego w 70. rocznicę likwidacji getta białostockiego.