Aukcja prac konkursowych II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego pt. „Malarstwo Językiem Uniwersalnym"

12 grudnia Fundacja Rozwoju Sztuki „Zielona Marchewka”w CLZ organizuje aukcję prac konkursowych II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego pt. „Malarstwo Językiem…