Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy 1-12 lipca, Międzynarodowe Centrum Dialogu, Krasnogruda

Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy, to dwuletni projekt współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami z Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki)…