Adorno-ateista, żyd, protestant katolik

Galeria Arsenał w Białymstoku Kwartalnik filozoficzny KRONOS Koło Naukowe Filozofów UwB zapraszają na dyskusję pod hasłem “Adorno-ateista, żyd, protestant…