„Planeta idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej”

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju wraz z Grodzieńskim Oddziałem Obwodu Organizacji Społecznej “Państwowy Związek Turystyczno – Sportowy”,…