„Ogrody Sztuki – spotkania z filozofią, spotkania z poezją”w OiFP

Drugie kwietniowe spotkanie z filozofią będzie poświęcone książce Tadeusza Sławka NICowanie świata.