„Jazdy” Grupy Coincidentia

Białostocka Grupa Coincidentia inauguruje 1 września sezon teatralny 2012/2013 na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych spektaklem „Krabat”.