„Czas powracający w słowie” – spotkanie z twórczością Krystyny Koneckiej

Spotkanie autorskie w dniu 21 marca 2013r., godz. 16:00 w ZSW i O Nr 7 w Łomży.