przyroda

Zagroda Zakrynica jest otoczona lasami i położona na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, w sąsiedztwie małych wsi: Protasy, Płoskie i Borowiki oraz nieco dalej usytuowanych wsi Kamionka, Zajezierce, Bobrowa i Łukiany. W tych wsiach od wieków mieszkają obok siebie katolicy i prawosławni, wyznają wiarę, szanują swoją kulturę, zachowują tradycję oraz pielęgnują dawne zwyczaje.

Na tych terenach spotyka się jeszcze prawdziwe skarby dawnej architektury drewnianej Podlasia: wiekowe chaty z bali, czasami jeszcze zamieszkane, krzyże przydrożne, kapliczki, stodoły kryte strzechą, spichlerze, studnie z żurawiem oraz piwnice podziemne zwane „sklepami”. Dziś są wiernymi obrazami codziennego życia ówczesnych mieszkańców oraz świadkami czasów, które bezpowrotnie minęły. Okoliczne lasy, pola i łąki mogą nasi Goście przemierzać na rowerach, zwiedzać pobliskie wsie, poznawać ludzi i przyrodę.

Zagroda Zakrynica znajduje się na urokliwej, leśnej polanie. Otoczona jest z 3 stron 50-letnim borem sosnowym. Występują tu także dęby, brzozy i osiki. W odległości 2 km od zagrody znajduje się bór sosnowo-świerkowy z okazami  100-letnich drzew. W niższych partiach lasów dominują jałowce, rzadziej występują krzewy leszczyny i kruszyny. W podszycie rosną i owocują maliny, czarne jagody i poziomki. W zagrodzie i obok niej, przy sprzyjającej pogodzie pojawiają się gatunki grzybów jak: borowiki, koźlaki, kanie, kurki, podgrzybki, zielonki, maślaki i rydze.

W zagrodzie, przy domkach rosną czereśnie, wiśnie, śliwy, jabłoń, grusza oraz krzewy derenia, a przy strumyku krzewy winorośli.

W lasach, na łąkach i polach spotkać można kwiaty jak: konwalie, fiołki, rumianki, chabry, maki, dziewanny oraz krzewy  żarnowca. Wiosną w zagrodzie kwitną krokusy, przylaszczki, irysy, konwalie i piwonie.

Dwa razy w roku nad zagrodą obserwować można przeloty ptaków wędrownych jak: dzikie gęsi, łabędzie, czaple i żurawie. Pary żurawi mają swe gniazda na podmokłych łąkach ok. 400m od zagrody. Często słychać ich donośny głos zwany klangorem. Licznie występują w okolicy bociany. Z rzadziej spotykanych gatunków ptaków występują myszołowy, dudki, wilgi, grubodzioby, dzięcioły czarne i zielone oraz kukułki. Często widuje się i słyszy sójki, kwiczoły, drozdy, kosy, pliszki, skowronki, kowaliki, rudziki, sikory oraz szpaki. Wiosną, w porze godowej, podziwiać można koncerty ptasich śpiewów, a niektóre z nich słychać nawet w nocy. Z rzadko występujących gatunków owadów godny uwagi jest aktywny wiosną metalicznie zielony chrząszcz – kruszczyca złotawka.

Zwierzęta w okolicy zagrody to głównie sarny i zające, ale widuje się również lisy, a czasami nawet łosie i jelenie. Zamieszkane lisie nory zobaczyć można w odległości ok. 1 km od zagrody. W samej zagrodzie i jej sąsiedztwie spotkać można ślady obecności kuny kamionki, a wiewiórki są stałymi jej mieszkańcami. Czasami przechodzą między domkami jeże.

 

…”Podlasie ukołysane modlitwą różańca,
jak w Chełmońskiego prawdziwym obrazie.
Święte sosny, pod nimi braci trzykroć różnie oznaczone groby.
Jak Dobry Pasterz, biedak z krzyżem na piersi idący z owcami.
Krzyże krzyżem są czynione tu na dwa sposoby,
a przy polnych drogach krzyże stojące parami”.
/ Waldemar Regucki, „Moje Podlasie” /